Dzień czwarty
Rano harcerze starsi wzięli udział w zajęciach z kuchni polowych, po nich udali się na grę z terenoznawstwa. Popołudniu zastępy prowadziły zajęcia dla siebie nawzajem, a później zmagały się z grą samarytańską. Wieczorem zakończyli fabułę grą obrzędową i podsumowali obóz ogniskiem.
Wędrownicy poświęcili ten dzień na integrację i wspólny odpoczynek na plaży. Wieczorem przy ognisku podsumowali obóz i cały rok pracy.
W dniu dzisiejszym niestety kończymy naszą leśną przygodę. Widzimy się o godzinie 20 w Krakowie.
Zdjęcia

Dzień trzeci
Na początku dnia harcerze starsi uczestniczyli w grze fabularnej. Po Południu była musztra i zajęcia zorganizowane przez policję, gdzie nasi przedstawiciele zdobyli 2 miejsce. Wieczorem odbyła się kontynuacja gry porannej i zajęcia obrzędowe.
Wędrownicy natomiast rano wzięli udział w zajęciach z gotowania, a po obiedzie udali się na spływ kajakowy rzeką Pilicą.
Zdjęcia

Dzień drugi
Harcerze starsi swój dzień zaczęli od zwiadu, w trakcie którego poznawali okolicę stanicy oraz fabułę obozu. Popołudniu miały miejsce zajęcia z przyrodoznawstwa i gra obrzędowa. Wieczorem odbyły się zajęcia sportowe oraz klub dyskusyjny. Wędrownicy również wybrali się na zwiad, w trakcie którego podjęli spontaniczną decyzję o służbie – w trakcie wędrówki przez las zebrali śmieci, które spotkali na swojej drodze. Przeprawili się również przez niespodziewaną przeszkodę w postaci rzeki. Po poobiednim odpoczynku udali się na sesję zdjęciową, a po kolacji rozegrali partię Wielkiego Harcerskiego Monopoly. Wieczorem wszyscy udali się na wspólne śpiewanki.

Dzień pierwszy
Od razu po przyjeździe harcerze starsi i wędrownicy rozpoczęli przygotowywanie podobozów – pionierkę i rozkładanie namiotów. Po obiedzie HSi wykańczali swój wystrój a wędrownicy integrowali się i wzięli udział w warsztatach fotograficznych. Po kolacji wszyscy udali się na wspólne ognisko, na którym nie zabrakło śpiewanek i opowieści z harcerskiego życia naszych obozowiczów. Pogoda na razie dopisuje, mamy nadzieję że słoneczko zostanie z nami już do końca.
Zdjęcia