Dla rodziców 

Drodzy Rodzice, ta część strony przeznaczona jest dla Was. Tutaj znajdziecie odpowiedzi na Wasze pytania. Poruszamy najważniejsze tematy, które dotyczą Państwa dzieci należących do Naszej organizacji. 

Czym jest ZHP? 

Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja pożytku publicznego działająca na terenie całej Polski. Zrzesza ponad 100.000 zuchów, harcerzy i instruktorów! ZHP jest częścią światowej rodziny skautowej, zrzeszającej niemal 30 milionów młodych ludzi na całym świecie.  Działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, dlatego wychowanie harcerskie odbywa się na wielu płaszczyznach – intelektualnej, społecznej, duchowej, emocjonalnej i fizycznej. Pomagamy w kształtowaniu charakteru poprzez ciągłe stawianie wyzwań i wspieranie młodych ludzi w sprostaniu im. Cały czas uczymy się poprzez zabawę i przygodę czyhającą na nas ze wszystkich stron. Pobudzamy kreatywność i nie walczymy z ciekawością świata! Instruktorzy harcerscy mają za zadanie przygotować swoich podopiecznych do roli świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli, działając w oparciu o wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. 

Co robimy? 

W naszym harcerskim wychowaniu stawiamy przede wszystkim na uczenie w działaniu. Nudne wykłady, teoretyczne zajęcia, godziny siedzenia i słuchania – tego u nas nie ma! Wypracowaliśmy kilka sprawdzonych sposobów działania, na których się opieramy. Ale bynajmniej nie znaczy to, że cały czas robimy to samo. Co to, to nie! Każda zbiórka, każdy biwak i każdy obóz to nowa i niepowtarzalna przygoda! 

Raz w tygodniu odbywają się trwające około półtorej godziny zbiórki drużyny/gromady. W ich trakcie zawieramy przyjaźnie, poznajemy świat inny niż ten sztywny i betonowy, dowiadujemy się faktów z historii, uczymy się praktycznych umiejętności przydatnych zarówno „w terenie” jak i w życiu codziennym, pomagamy innym biorąc udział w różnego typu akcjach społecznych, rozmyślamy o życiu przy kominku i dźwiękach gitary, na nowo odkrywamy siebie. 

Oprócz tego na każdego zucha czy harcerza, czekają niezapomniane wrażenia na obozach i biwakach. Przy ich organizacji staramy się wybierać miejsca ciekawe i nietuzinkowe, równocześnie dające możliwość obcowania z przyrodą i poznawania jej. Harcerz żadnych niewygód się nie boi, dlatego śpiwór, menażka i karimata na takim wyjeździe to dobrzy koledzy każdego. 

Biwaki drużyn odbywają się średnio 2-3 razy w roku – w weekendy, zwykle w okolicach Krakowa, a ich koszt zwykle nie przekracza 60zł.  Do tego dochodzą jeszcze większe imprezy wyjazdowe jak np. rajd szczepu lub hufca. 

Trzytygodniowy letni obóz to dla każdego ogromne przeżycie. Często jest to pierwszy tej długości wyjazd bez rodziców w życiu dziecka. Jest to często powód obaw i niepokoju rodziców, jednak trzeba pamiętać o tym, że pomimo „harcerskich” warunków zakwaterowania, czyli namiotów lub kilkuosobowych domków z lokalizacją najczęściej w środku lasu i daleko od większej aglomeracji, wyjazdy te są przystosowane specjalnie dla konkretnych grup wiekowych i metodycznych. Kadra zawsze posiada odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie oraz chętnie służy pomocą w razie jakichkolwiek problemów. 

Jak działamy? 

ZHP liczy ponad 100 tys. członków. Jest nas tak dużo, że bez odpowiedniej struktury nie dalibyśmy rady prowadzić tak złożonej działalności. Najmniejszą cząstkę naszej organizacji stanowią drużyny i gromady. Drużyna liczy zwykle od 12 do 35 osób i jest kierowana przez drużynowego. Drużyny działające w jednym środowisku, na przykład na terenie tej samej dzielnicy, łączą się w szczepy. Nasz Szczep Tęczowy do tej pory wciągnął aż 12 drużyn i gromad! Szczepy z kolei tworzą hufce, podzielone zwykle według podlegających pod nie miast i wsi. „Tęczowy”, razem z sześcioma innymi szczepami, należy do Hufca Kraków-Nowa Huta. Ten z kolei podlega pod Chorągiew Krakowską, która skupia wszystkich harcerzy i harcerki z całego Województwa Małopolskiego. 

Z tego wszystkiego dla Państwa najważniejsza jest informacja o drużynie do której należy bądź będzie należeć Państwa pociecha. To drużyna jest najważniejsza dla każdego harcerza – to tutaj można się wyszaleć podczas zbiórek, dowiedzieć się czegoś ciekawego i przeżyć przygodę razem z przyjaciółmi. Wszystko dodatkowo nakręca współzawodnictwo – zarówno w drużynie jak i między nimi. 

Dodatkowo w drużynach działają mniejsze grupki – w gromadach zuchowych nazywają się one „szóstkami”, a w drużynach harcerskich i starszoharcerskich „zastępami”. Szóstki i zastępy to grupy harcerzy i zuchów w podobnym wieku, działające pod wodzą nieco starszego i bardziej doświadczonego zastepowego (bądź szóstkowego). To w tych zespołach harcerze i zuchy współpracują podczas zbiórek, ucząc się pracy w grupie i nawiązując przyjaźnie. 

Jak wcześniej wspomnieliśmy, drużyną kieruje drużynowy. Jest to młody wolontariusz, odpowiednio przygotowany i przeszkolony do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. To on przygotowuje plan pracy swojej drużyny na cały rok i cotygodniowe zbiórki. W jego działaniach wspierają go bardziej doświadczeni instruktorzy ZHP działający na szczeblu szczepu czy hufcem. Drużynowy jest dla swoich podopiecznych wzorem, a jednocześnie przyjacielem. W jego ciężkiej pracy pomagają mu przyboczni, którzy jednocześnie przygotowują się do objęcia w przyszłości funkcji drużynowego. Jeżeli drużynowy jest niepełnoletni dodatkowo nad drużyną czuwa dorosły opiekun, najczęściej poprzedni drużynowy danej drużyny. 

Zuch? Harcerz? Kim jest moje dziecko? 

W ZHP wszystko działa tak, żeby każdy czuł się dobrze wśród swoich rówieśników. Nie może być przecież sytuacji, że licealista chodzi na zbiórki razem z pierwszakiem. Dlatego właśnie powstały cztery grupy metodyczne: 

  • Zuchy – najmłodsi. Gromady zuchowe przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-10 lat. 
  • Harcerze – ta grupa przeznaczona jest dla 10-13 latków 
  • Harcerze starsi – siódma, ósma oraz pierwsza klasa szkoły średniej – 13-15 lat 
  • Wędrownicy – uczniowie szkół średnich i studenci, 16 – 21 lat 

Każda grupa działa na swój sposób, dopasowany do poziomu rozwoju dziecka i jego potrzeb na danym etapie dorastania. Tak więc zuchy poznają świat przez zabawę, harcerze biorą udział w grach podczas których uczą się działać w grupie i bycia liderem, harcerze starsi poszukują nowych pasji, zainteresowań i wzorów postępowania, a wędrownicy pełnią służbę na rzecz innych i pokonują swoje granice realizując wyczyny. Drużynowi są przeszkoleni do działania z konkretną grupą wiekową, mają też wsparcie w postaci doświadczonych instruktorów, którzy sami kiedyś byli drużynowymi w danej grupie metodycznej. 

„Dzień dobry, chciałem zapisać dziecko na zbiórki” 

Często rodzice witają drużynowego właśnie takim zdaniem. Jak takie zapisy miałyby wyglądać? Jeżeli dziecko tylko chce przychodzić na zbiórki i bawić się razem z nami – zapraszamy. Nie trzeba wcześniej informować, że nowy zuch czy harcerz chce przyjść na zbiórkę. Jeżeli po jakimś czasie dziecko stwierdzi, że nadal chce na nie chodzić, rodzice proszeni są o wypełnienie zgody na przynależność pociechy do ZHP oraz uiszczenie składek członkowskich (120 zł/rok) To tyle! Od tej pory dziecko staje się oficjalnie członkiem Związku Harcerstwa Polskiego i może z dumą nosić mundur. 

Mundur 

Zwykle drugim w kolejności pytaniem zadawanym drużynowemu jest to dotyczące umundurowania. 

Oczywiście jest on bardzo mile widziany. Drużynowy widzi wtedy, że harcerz faktycznie „wkręcił się” w harcerstwo. Z kolei harcerz cieszy się, że w końcu może całym sobą pokazać przynależność do harcerskiej rodziny. Proponujemy jednak przed kupnem upewnić się, czy dziecko rzeczywiście chce chodzić na zbiórki. Kupno bluzy mundurowej ze wszystkimi potrzebnymi naszywkami, chustą i pasem, a więc najbardziej „podstawowego” zestawu to niestety wydatek około 100 zł. Z własnych obserwacji udało nam się wywnioskować, że dobrą porą na zaopatrzenie się w mundur są okolice grudnia. Dziwnym trafem św. Mikołaj lubi sprawiać zuchom taki prezent… 

W przypadku harcerzy zakup munduru również nie powinien rozciągnąć się w czasie na więcej niż 3/4 miesiące od pierwszego przyjścia na zbiórkę. Warto wspomnieć, że bez pełnego munduru (bluza oraz spodenki/spódnica) żaden zuszek i harcerz nie ruszy się na obóz! 

Mundury zuchowe i harcerskie zostały ujednolicone. Śmiało dla zucha można kupić większą bluzę, żeby starczyła też na harcerską drogę. Najlepiej zakupu dokonać w składnicy harcerskiej. W Krakowie największe i pewne składnice znajduje się przy ul. Karmelickiej oraz przy rondzie Grzegórzeckim. 

„Jestem prawdziwym zuchem. Jestem prawdziwym harcerzem” 

Po kilku miesiącach od pierwszego przekroczenia progu harcówki czy zuchówki przez młodego odkrywcę przychodzi moment, kiedy zostaje on na stałe „przyjęty” do grona zuchów czy harcerzy. To moment, czasami długo wyczekiwany i bardzo ważny dla każdego. Moment złożenia obietnicy/przyrzeczenia i otrzymania Znaczka Zucha lub Krzyża Harcerskiego. To drużynowy podejmuje decyzję, czy jego podopieczny jest przygotowany na złożenie przyrzeczenia, co jest równoznaczne z tym, że będzie starać się żyć według harcerskich zasad przyjętych w Prawie Harcerskim. Przyznanie Krzyża i składanie przyrzeczeń, często poprzedza tzw. „bieg harcerski”, w którym sprawdzane są podstawowe umiejętności i wiedza harcerska. Każdy instruktor jednak wie, że bardziej liczą się chęci i zaangażowanie i ocenia wszystko trzeźwym okiem na miarę możliwości konkretnego harcerza/zucha. W praktyce oznacza to, że tyle liczy się ilość prawidłowych odpowiedzi podczas biegu, co chęć postępowania według harcerskich ideałów. Drużynowy musi być pewny, że po złożonym przyrzeczeniu, zgodnie ze słowami piosenki B.P. „krzyżowiec” z czystym sercem i zrozumieniem zaśpiewa: „A gdy spyta Cię ktoś – skąd ten Krzyż na twej piersi, z dumą odpowiesz mu – taki mają najdzielniejsi” i że te słowa otworzą drogę do zdobywania kolejnych stopni. 

Składki 

Każda organizacja musi z czegoś się utrzymywać. W ZHP wszyscy działają non-profit, ze swojej pracy czerpiąc tylko (i aż) satysfakcję, ale żeby zapewnić harcerzom ciekawe zajęcia potrzebne są materiały programowe – od kartek i pisaków, przez kompas i mapę po większy sprzęt w rodzaju namiotu. Wysokość składek wynosi 120 zł za CAŁY ROK. Jest to odgórnie wyznaczona kwota. Można wpłacać składki w całości w ciągu całego roku, lub (jeżeli komuś wygodniej) w „ratach” po indywidualnym uzgodnieniu z drużynowym. 

1% 

1% to tak mało, a może tak nam pomóc. Może pomóc w realizacji harcerskich marzeń! Środki uzyskane przez nasz Szczep zostaną wykorzystane na pewno z korzyścią dla naszych podopiecznych – czy to na dofinansowania do obozów lub innych akcji, czy na zakup sprzętu niezbędnego do działalności drużyn. 

Comments are closed.