Tradycje 

Działając tu i teraz, na początku XXI wieku nie zapominamy o swoich korzeniach i przeszłości. Pamięć i kultywowanie historii, tradycji i swojej tożsamości jest podstawą do budowy lepszej przyszłości. Dlatego nasze działania bardzo silnie oparte są na harcerskich ideałach. Jako najstarszy szczep harcerski w Nowej Hucie na tej stronie chcemy pokazać swoją historię i barwy, z których jesteśmy dumni. 

Barwy Szczepu 

Nosimy chusty w kolorze zielonym. To kolor symbolizujący powiązanie ze światem harcerskim oraz przyrodą. Zielone tło jest także wykorzystane w naszej plakietce szczepu – jest to dla nas bardzo ważny symbol przynależności do szczepu. Osoby, które ją zdobędą, mogą czuć się prawdziwymi „Tęczowymi”. Na plakietce znajduje się także lilijka – znak harcerski. Pośrodku umieszczone jest pawie piórko – symbol Krakowa i Tadeusza Kościuszki, naszego bohatera.  Oczywiście piórko jest kolorowe, przypominające tęczę. 

Wymagania na plakietkę szczepu 

  1. Jest członkiem jednej z drużyn Szczepu i regularnie uczęszcza na zbiórki przez okres m.in. 3 miesięcy. 
  1. Ma zapłacone składki harcerskie. 
  1. Zgłosił chęć zdobywania plakietki swojemu drużynowemu. 
  1. Odwiedził m.in. 2 miejsca związane z bohaterem szczepu T. Kościuszki i sporządził z tych wypraw ciekawy raport ( karty do kroniki, fotoreportaż, itp. ), przedstawiając wyniki na zbiórce drużyny (szczepu). 
  1. Zdobył min. 2 sprawności, w tym jedną związaną z turystyką. 
  1. Wie kto jest komendantem szczepu, wymieni nazwiska i funkcje członków Rady Szczepu. 
  1. Wie kiedy szczep otrzymał sztandar oraz zna podstawowe fakty z jego historii. 

Comments are closed.